Öz Bakım Becerisi / Dilan YALÇIN

Çocuğun yaşamında erken yaşta başlayan ve çocuğa kazandırılması gereken en önemli becerilerden biri de öz bakım becerileridir. Tuvalet eğitimi, yemek yeme ve giyinme becerileri en temel öz bakım becerilerindendir. Bu becerilerin ardından el-yüz yıkama, diş fırçalama, çatal-kaşık kullanımı, saç tarama, ayakkabı giyinme-çıkarma vs. becerileri gelmektedir.

Özbakım becerileri çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak planlanmalıdır. Özel çocuklarda bu beceriler farklılık gösterebilir. Bu beceriler yaş aralığı, zaman, algı açısından çocuklarda farklılık gösterebilir.

Öz bakım becerileri kazandırılırken bu süreçte çocuk ve aile için öncelikle iyi bir planlama gereklidir. Bu planlama ailenin yaşayış şekli, çocuğun ortamının uygunluğu, ailenin bu konudaki bilgi birikimi çok önemlidir. Aynı zamanda ailenin isteği, çocuğun sahip olduğu diğer becerileri de göz önünde tutmalıdır. Öz bakım becerilerinde daha çok neler yapılabileceği üzerinde durmak gerektiği ve ailenin bu süreçteki kararlılığı çok önemlidir. Ör/ Çocuğa diş fırçalama becerisi kazandırılırken sevdiği şeylerle dikkatini arttırabiliriz. Diş fırçası alırken çocuğun sevdiği bir hayvan ya da sevdiği bir çizgi film kahramanının olduğu bir diş fırçası alınarak sevdirilebilir.

Öz bakım ile ilgili beceriler kazandırılırken çocuğa bu süreçte model olunmalı. Sabırla yaklaşılmalı ve aşamalı bir şekilde kazandırılmaya çalışılmalıdır. Çocuk kazandırılması gereken beceriyi her yaptığında ise bu beceri önce ödüllendirilmelidir.

Bu süreç devam ettiğinde ise ödül kademe kademe azaltılmalı ve sonradan değişken aralıklarla pekiştirme amaçlı verilmelidir.

Her çocuk özeldir. Çocuğunuza özel olduğunu hissettirin. Onunla ilgilendiğinizi gösterin. Çocuğa verilecek en büyük şey sevgidir. Sevgi en büyük ilaçtır. Dünyanın en büyük mutluluğudur.